Stappenplan bij klachten

Heb je een klacht over de geschiktheid van een (niet-)diëtist of vermoed je dat iemand het beroep van de diëtist onwettig uitoefent? Hieronder lees je hoe je best handelt in zo'n situatie.

Ik heb een klacht. Wat nu?

STAP 1: Contact opnemen met de zorgverstrekker

In eerste instantie is de beste actie om mondeling contact op te nemen met de persoon of organisatie in kwestie. Deze aanpak is efficiënt en kan vaak de verwarring en frustratie bij beide partijen oplossen. Vaak zijn de betrokkenen minder of niet goed op de hoogte van het wettelijk kader van ons beroep. Bespreek dit in een mondeling of telefonisch contact. 

 

STAP 2: Schriftelijke klacht indienen

Nadat je mondeling contact opgenomen hebt zonder gevolg, kan je besluiten om een klacht in te dienen bij de Federale Toezichtcommissie.

Via onderstaande knop ga je naar de website van de Federale Toezichtcommissie. Neem eerst de bevoegdheden van de Toezichtcommissie door. Daarna kan je een klacht of een melding doen via het formulier onderaan de pagina. Als de commissie niet bevoegd is om de melding of klacht te behandelen, verwijst ze je door naar andere mogelijkheden.

Dien je je klacht liever via mail in? Onderaan deze pagina vind je een voorbeeldbrief die je hiervoor kan gebruiken (zie Downloads). 

Je mag ons zeker op de hoogte brengen van het indienen van je klacht via info@vbvd.be. Op deze manier heeft de beroepsvereniging een overzicht van de officiële klachten die ingediend worden, van de frequentie en de aard van de klachten, van de provincies waarin ze voorkomen en van de oplossingen die eraan gegeven worden. 

Ik heb een andere klacht

Gaat je klacht over het niet respecteren van je patiëntenrechten? Dan kan je terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Weet je niet waar je terecht kan met je klacht? Neem dan contact met ons op via info@vbvd.be

Federale Toezichtcommissie