Terug

Federale Toezichtcommissie

Als je een klacht hebt over de fysische en psychische geschiktheid van een beroepsbeoefenaar of als je vermoedt dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kan je terecht bij de Federale Toezichtcommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. Deze commissie ziet erop toe dat gezondheidsbeoefenaars hun beroep uitoefenen conform de wetgeving. 

Hoe klacht indienen?

De Toezichtcommissie heeft als opdracht toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars. De Toezichtcommissie kan hierdoor toezicht uitoefenen op:

 • de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars
 • de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaars van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan
 • de naleving door de gezondheidszorgbeoefenaars van de bepalingen uit de Wet op de Patiëntenrechten.

Via onderstaande knop lees je hoe je klacht kan indienen bij de Toezichtcommissie.

Contactgegevens

 • E-mailadres: controle-toezicht@health.fgov.be 
 • Telefoon:  02/524 76 24
 • Adres: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg
  Galileelaan 5 bus 2,
  1210 Sint-Joost-ten-Node