Terug

Zorgtraject obesitas bij kinderen: een gepersonaliseerd zorgtraject met multidisciplinaire aanpak vanaf 1 december 2023

Vanaf 1 december 2023 wordt in een gepersonaliseerd zorgtraject in het tweede zorgniveau voor kinderen met obesitas voorzien. Lees hieronder de belangrijkste details voor de diëtist.

Multidisciplinaire aanpak binnen Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC)

Om obesitas goed te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak met vlotte overgang tussen verschillende zorgverleners nodig. Er wordt dan ook vanaf 1 december 2023 voorzien in een gepersonaliseerd zorgtraject in het tweede zorgniveau voor kinderen met obesitas. Deze ambulante, multidisciplinaire aanpak vindt binnen een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC) plaats.

Deze Centra komen er naast de reeds bestaande residentiële zorg in het derde niveau, namelijk het Zeepreventorium en Clairs Vallons.

Wie heeft recht op het zorgtraject "Obesitas bij Kinderen"?

Kinderen van 2 t.e.m. 17 jaar die lijden aan obesitas als hun BMI een bepaalde drempelwaarde, afhankelijk van leeftijd en geslacht, bereikt. Een kind wordt ingeschaald a.d.h.v. het Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P). Op deze manier wordt het kind verwezen naar het meest geschikte zorgniveau voor verdere behandeling:

  • EOSS-P 0 of 1: Het kind wordt opgevolgd op het eerste niveau
  • EOSS-P 2 of 3: Het kind wordt opgevolgd in het PMOC met een ambulant multidisciplinair zorgtraject, of indien nodig doorverwezen naar het derde zorgniveau.

De bijkomende voorwaarden zijn:

  • Het kind heeft bij het opstarten van het zorgtraject en vervolgens jaarlijks één multidisciplinair contact met alle disciplines van het PMOC-team
  • De overige contactmomenten in het PMOC moeten met één of meerdere leden van het team zijn. Er worden maximaal twaalf contactmomenten voorzien dewelke flexibel inzetbaar zijn (minstens 1x per 3 maanden en maximaal 1x per maand)

Hoe wordt een zorgtraject opgestart?

Een zorgtraject kan pas starten na ondertekening van een zorgtrajectcontract (door patiënt, huisarts en/of kinderarts uit eerste niveau en de verantwoordelijke kinderarts van het PMOC) en een aanvraag door de rechthebbende voor een tegemoetkoming in de kostprijs van het multidisciplinair zorgtraject.

Hoe reken je je consultatie aan binnen de overeenkomst en erbuiten?

  • Voor de diëtistische begeleiding in een PMOC betaalt de patiënt niets, de derdebetalersregeling is hier van toepassing.
  • Een diëtist verbonden aan het PMOC in het tweede niveau wordt vergoed volgens het forfaitair trimestrieel honorarium.
  • De revalidatienomenclatuur diëtetiek wordt uitgebreid zodat diëtisten in het eerste niveau deze ook kunnen aanrekenen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Het attesteren van de verstrekkingen gebeurt volgens de bestaande modaliteiten en nomenclatuurnummers.

 

CONCREET VOOR DE DIËTIST: De eerste stap die nu genomen is, is de oprichting van 25 Pediatrische Multidisciplinaire Obesitas Centra (PMOC) waar kinderen met obesitas terecht gaan kunnen. Eerstelijnsdiëtisten gaan weinig verschil merken na deze aanpassing. Pas in de volgende stappen zal de eerste lijn aan bod komen.