Terug

Zorgtraject Obesitas bij kinderen (2de lijn)

Om obesitas goed te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak met een vlotte overgang tussen de verschillende zorgverleners nodig. Vanaf 1 december 2023 werd daarom een gepersonaliseerd zorgtraject in het tweede zorgniveau voorzien voor kinderen met obesitas. Deze terugbetaling geldt voor ambulante, multidisciplinaire zorg binnen een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC) (tweedelijn). 

Inclusiecriteria patiënten

De patiënt moet aan volgende inclusiecriteria voldoen: 

  • Leeftijd: van 2 tot en met 17 jaar (bij de start van de behandeling)
  • BMI = hoger dan of gelijk aan de bepaalde drempelwaarde BMI een bepaalde drempelwaarde (EOSS-P = 2 of 3). 
  • Bij opstart van het zorgtraject en vervolgens jaarlijks één multidisciplinair contact met alle disciplines van het PMOC-team.
  • De overige contactmomenten in het PMOC moeten met één of meerdere leden van het team zijn. Er worden maximaal twaalf contactmomenten voorzien dewelke flexibel inzetbaar zijn (minstens 1 keer per 3 maanden en maximaal 1 keer per maand).

Criteria voor diëtisten

De diëtist moet werkzaam zijn binnen een Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC).

Verstrekkingen en pseudocodes

De vergoeding gebeurt volgens het forfaitair trimestrieel honorarium en wordt aangerekend door het PMOC. Dit trimestrieel forfait dekt de volledige behandeling gedurende drie maanden inclusief het multidisciplinair overleg binnen het team, de multidisciplinaire consultaties met de (ouders van de) rechthebbende, de langdurige consultaties bij de kinderarts, het werk van de gespecialiseerde diëtist en psycholoog, het aanvangsbilan van de kinesitherapeut, en de communicatie met de andere zorgniveaus betrokken bij de zorg van de rechthebbende.

Tracking wijzigingen

Wat is er nieuw vanaf 1/12/2023?

  • Gepersonaliseerd zorgtraject in tweede zorgniveau voor kinderen met obesitas. 
  • Ambulante, multidisciplinaire aanpak in Pediatrisch Multidisciplinair Obesitas Centrum (PMOC) met als doel een individuele aanpak en behandeling voor elk kind en hun omgeving.
  • Er worden overeenkomsten afgesloten voor 5 jaar tussen het verzekeringscomité en het PMOC. 
  • De revalidatienomenclatuur diëtetiek werd uitgebreid zodat diëtisten in het eerste niveau deze ook kunnen aanrekenen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Het persoonlijk aandeel wordt geschrapt. 

Meer informatie?

Extra informatie is te vinden op de website van het RIZIV.