Terug

Vandenbroucke roept diëtisten op voor conventie eetstoornissen

Op dinsdag 14 mei 2024 vond op het kabinet van minister Vandenbroucke een overleg plaats over de rol van de diëtist in het zorgtraject eetstoornissen. We voerden er een diepgaande discussie over de conventie eetstoornissen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van VBVD, UPDLF, RIZIV en het kabinet van Vandenbroucke, waaronder minister Frank Vandenbroucke zelf.

Het overleg was constructief. De minister toonde zich goed voorbereid en erkende duidelijk de waarde van diëtisten binnen de gezondheidszorg. Hij pleitte voor verdere samenwerking en benadrukte het belang van een multidisciplinaire aanpak. Minister Vandenbroucke luisterde naar onze bezorgdheden en stelde op zijn beurt kritische vragen.

Dezelfde tarieven, meer flexibiliteit

Een belangrijk onderwerp van discussie waren de honoraria van de conventie. We legden onze petitie op tafel en maakten duidelijk dat een grote groep niet akkoord gaat met de vergoedingen binnen de zorgtrajecten. Vandenbroucke maakte duidelijk dat er binnen de huidige context geen ruimte is voor extra vergoedingen of een verhoging ervan. Dit betekent dat de honoraria voorlopig vastliggen. Ook het vragen van remgeld blijkt (voorlopig) geen optie.

Waar Vandenbroucke wel voor openstaat, is het flexibeler inzetten van de sessies binnen het zorgtraject eetstoornissen. Het is vanaf nu mogelijk om twee sessies van een halfuur op dezelfde dag aan te rekenen. Meer concrete informatie hierover zal binnenkort worden gecommuniceerd door zowel het RIZIV als VBVD.

Wat nu?

Vandenbroucke doet een nadrukkelijke oproep aan gespecialiseerde diëtisten om zich aan te sluiten bij de conventie. Waarom? Omdat we anders niet alleen het budget dat vrijgemaakt werd voor de diëtisten binnen dit zorgtraject, dreigen te verliezen, maar ook onze plek aan de onderhandelingstafel. Als er nauwelijks diëtisten instappen, zijn er ook geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor de evaluatie van het project. 

Werk jij met eetstoornispatiënten? Denk er dan zeker eens over na om je in te schrijven voor de conventie. Er zijn wel degelijk heel wat voordelen aan deelnemen aan de conventie eetstoornissen, met onder meer mogelijkheden voor opleiding en een sterke nadruk op multidisciplinaire samenwerking waarbij de patiënt centraal staat.