Terug

Zorgtraject Eetstoornissen

Vanaf 1 februari 2024 kan een zorgtraject opgestart worden voor patiënten jonger dan 23 jaar met de diagnose van een eetstoornis. Een ambulant team van zorgverleners begeleidt dit zorgtraject en stelt na een multidisciplinair overleg een behandelplan op. Het ambulant team kan een beroep doen op een multidisciplinair ambulant supportteam ( MAST-GGKJ) ondersteund door de netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jeugd (GGKJ). Dankzij deze samenwerking van verschillende eerstelijns zorgverleners en de GGKJ-netwerken, kunnen noden rond eetstoornissen sneller worden opgepikt en kunnen jonge patiënten vlot de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Inclusiecriteria patiënten

De patiënt moet aan volgende inclusiecriteria voldoen: 

 • Er werd een diagnose gesteld van Anorexia Nervosa, Binge eating disorder of Bulimia Nervosa.
 • De patiënt is maximum 23 jaar.
 • De rechthebbende is niet opgenomen in een ziekenhuis.

Het zorgtraject moet opgestart worden door een behandelende arts. 

Criteria voor diëtisten

De diëtist moet aan volgende criteria voldoen:

 • Je moet met het netwerk GGKJ van je plaats van tewerkstelling een overeenkomst hebben afgesloten. 
 • Je hebt een visum en erkenning als diëtist en beschikt over een RIZIV-nummer. 
 • Je kan via je portfolio klinische ervaring en opleiding aantonen over het begeleiden bij  patiënten met eetstoornissen.  
 • Je kan zowel loontrekkende als zelfstandige zijn. 
 • Je houdt voor je patiënt een patiëntendossier bij. 
 • Je werkt mee aan het opstellen van een behandelplan in samenwerking met de behandelende arts en neemt deel aan het multidisciplinair overleg. 
 • Je bent bereid nauw samen te werken met de behandelende arts en /of psycholoog/orthopedagoog. 

Hoe deelnemen?

Als gespecialiseerde diëtist kan je contact opnemen met een GGKJ-netwerk. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren vind je in de lijst met netwerken voor kinderen en jongeren. Je kan terugvinden welk netwerk actief is in jouw woonplaats via de kaart netwerken voor kinderen en jongeren.

Verstrekkingen en pseudocodes

Terugbetaling van maximum 15 sessies diëtetische zorg

In de loop van de 12 maanden heeft de patiënt recht op 15 verstrekkingen bij een gespecialiseerde diëtist. Concreet gaat dit over:

 • 2 verstrekkingen van 60 minuten
 • 13 verstrekkingen van 30 minuten

De verstrekking kan samen met ouders, voogd of familie worden gevoerd. De eerste twee sessies vereisen een fysieke aanwezigheid van de patiënt en diëtist, de volgende sessies kunnen online plaatsvinden als de rechthebbende in staat is om die zorg op afstand te krijgen en de patiënt hiervoor toestemming geeft. Vermeld op het getuigschrift zeker de plaats waar de verstrekking heeft plaatsgevonden.

Vanaf 14/05/2024 is het toegestaan om in functie van de noden van de patiënt 2 sessies van 30 minuten op dezelfde dag aan te rekenen.

Je kan de sessies enkel aanrekenen na activatie van het zorgtraject eetstoornissen en op voorschrift van de behandelende arts. 

Als de sessies op zijn, moet er indien nodig in samenspraak met de psycholoog en behandelende arts overlegd worden met het MAST-team om de noden te evalueren. 

Vergoeding voor deelname aan multidisciplinair overleg

Binnen een zorgtraject kan de behandelende arts twee keer per 12 maanden een multidisciplinair overleg organiseren. Eén keer voor het opstellen van een behandelplan en de tweede keer voor evaluatie, bijsturing en eventuele verlenging van het zorgtraject. Het overleg kan fysiek, virtueel of hybride gehouden worden en duurt minimaal vijftien minuten.

Voor de deelname aan het overleg ontvangt de diëtist een vergoeding. 

Pseudocodes

 • 401332: Individuele diëtetische sessie voor een rechthebbende met een eetstoornis – met een minimumduur van 60 minuten
 • 401354: Individuele diëtetische evaluatie en/of interventie voor een rechthebbende met een eetstoornis – met een minimumduur van 30 minuten
 • 401310: Deelname aan het multidisciplinair overleg in het kader van het behandelplan voor een rechthebbende met een eetstoornis. 

Via onderstaande knop ga je naar het overzicht van de vastgelegde honoraria.

Meer informatie?

Onderaan deze pagina kan je enkele documenten met handige informatie downloaden.

Extra informatie is te vinden op de website van het RIZIV.