Terug

Omzendbrief RIZIV Zorgtraject Eetstoornissen

Op dinsdag 4 juni publiceerde het RIZIV een omzendbrief voor diëtisten over het Zorgtraject Eetstoornissen. In deze brief worden de voordelen van instappen in het zorgtraject verduidelijkt. Er wordt eveneens vermeld dat het vanaf 14 mei 2024 toegelaten is om twee sessies van een half uur te plannen op één dag.

Op 14 mei 2024 vond een overleg plaats met afgevaardigden van de VBVD, de UPDLF, het RIZIV en Minister Vandenbroucke. De reden van overleg was een brief van de VBVD met feedback en opmerkingen m.b.t. het zorgtraject eetstoornissen. Tijdens dat overleg werden onder andere de voordelen van de conventie, de honoraria, de basiscompetenties van de diëtist, het portfolio en de evaluatie van het zorgtraject via het begeleidingscomité besproken. Een belangrijk onderwerp van discussie was het opleggen van het aantal en de duur van de sessies. We verwezenlijkten dat de sessies flexibeler ingezet kunnen worden binnen het zorgtraject Eetstoornissen. Vanaf 14 mei is het dan ook mogelijk om twee sessies van een halfuur op dezelfde dag aan te rekenen

Via de omzendbrief van het RIZIV maken zij deze wijziging officieel. Het RIZIV heeft begrip voor het feit dat het werken met strikt, afgelijnde prestaties van een half uur niet altijd past in het feit dat de diëtist zorg op maat wil bieden. Het wordt dan ook toegelaten om in functie van de noden, twee sessies van een half uur te plannen op één dag.

De omzendbrief kan je hieronder downloaden.