Terug

Patiëntendossier

Een aantal zaken dienen verplicht opgenomen te worden in het patiëntendossier.

Een aantal zaken dienen verplicht opgenomen te worden in het patiëntendossier. Voor een volledige lijst hiervan verwijzen we je door naar de wettekst van de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (hoofdstuk 3, afdeling 11). Sinds het ingaan van deze wet is het ook verplicht om je dossiers elektronisch te bewaren. Tot op heden kan je dit doen op je eigen manier, maar wel achter (elektronisch) slot en grendel. 

Toegang tot gezondheidsgegevens:

Als gezondheidszorgbeoefenaar heb je toegang tot de persoonsgegevens, betreffende de gezondheid van de patiënt, die worden bijgehouden en bewaard door andere gezondheidszorgbeoefenaars. Dit op voorwaarde dat de patiënt zijn geïnformeerde toestemming tot deze toegang gaf. De patiënt kan dus ook bepaalde gezondheidszorgbeoefenaars uitsluiten. De patiënt moet ook steeds kunnen controleren welke personen toegang hebben of hadden tot zijn gegevens betreffende de gezondheid.
 

Continuïteit

Stel dat je om de één of andere reden je praktijk stopzet (of de werking ervan tijdelijk onderbreekt), dan moet je de continuïteit van de zorg kunnen garanderen. Dit houdt in dat je aan de gang zijnde behandelingen niet mag onderbreken zonder vooraf alle voorzieningen te hebben getroffen om de behandeling te laten verderzetten door een gezondheidszorgbeoefenaar die behoort tot hetzelfde gezondheidszorgberoep en die beschikt over dezelfde bekwaamheid.

Je deelt, mits toestemming van de patiënt, aan de andere gezondheidszorgbeoefenaar alle nuttige of noodzakelijke informatie die nodig is om hetzij de diagnose, hetzij de behandeling verder te zetten.

Indien je je praktijk definitief stopzet, maak je het gehele patiëntendossier en eventueel andere nuttige en noodzakelijke inlichtingen voor de continuïteit van de zorg over aan een andere gezondheidszorgbeoefenaar. Opgelet, ook dit dient met toestemming van de patiënt te gebeuren.
 

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.