Commissie Gehandicaptenzorg

De commissie Diëtisten GehandicaptenZorg (DGZ) van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten werd in 2011 opgericht en bestaat uit verschillende diëtisten die hun werkveld hebben in een organisatie die zorgt voor de opvang van volwassenen en kinderen met een mentale en meervoudige beperking.

Missie

De commissieleden komen op regelmatige basis bij elkaar en bespreken hun ervaringen binnen deze sector. Zij kunnen een bijdrage leveren indien er weinig kennis is over deze problematiek en indien er specifieke problemen rond voeding bestaan. Tevens is er overleg over de praktische uitwerking van de aangepaste voeding binnen de organisaties. 

Eten en drinken doen we elke dag; voor mensen met een ernstige mentale en meervoudige beperking is dit echter niet vanzelfsprekend. Verschillende specifieke problemen die met een meervoudige beperking gepaard gaan, zowel medische als gedragstherapeutische, kunnen aanleiding geven tot een slechte voedingstoestand. Daarom is het belangrijk om voedingsproblemen tijdig op te sporen via observatie en/of screening. Dit om een aangepast en individueel voedingsschema op te stellen. 

Bij de beoordeling van het gewicht, de lichaamssamenstelling en de voedingstoestand moet men over de juiste referenties beschikken en rekening houden met andere relevante persoonsgebonden factoren. Voor kinderen en volwassenen met een ernstige mentale en meervoudige beperking is een eetmoment ook een belangrijk contactmoment,  een herkenningspunt van de dag wanneer tijdsbesef ontbreekt. 

Het is een hele uitdaging om voor personen met een ernstige mentale en meervoudige beperking een goede voedingszorg uit te bouwen. Een individuele en professionele benadering vereist daarom de nodige kennis en materialen. Een multidisciplinaire voedingszorg, met een centrale rol voor de diëtist(e), is aangewezen.

Doelstellingen

Onze toekomstperspectieven:

  1. Promotie van het beroep diëtist in de Gehandicaptenzorg
  2. Werken rond ‘Evidence based diëtetiek’
  3. Verdere ontwikkeling van specifieke competenties
  4. Organiseren en/of presenteren van bijscholingen betreffende de doelgroep

Over wat de diëtist in de gehandicaptenzorg doet en welke meerwaarde zij/hij heeft, lees je alles in deze folder.

Wie zijn wij?

We maakten een filmpje om onze Commissie voor te stellen

Contact opnemen met deze commissie?

Tijdelijke voorzitters: 

Contact kan via Helga Woestenborghs:

Mailadres: dietist@hetgielsbos.be 
 

Contact kan via Els Joris:

Mailadres: els.joris@revapulderbos.be 
 

 

Voorzitter: Vacant

Heb je vragen voor de commissie gehandicaptenzorg? Dan mag je deze tijdelijk naar info@vbvd.be sturen.

Login of word lid

En krijg toegang tot de volledige inhoud van deze pagina.