Commissie Week van de Diëtist

Week van de Diëtist 2024

Missie

De VBVD en de commissie Week van de diëtist (WvdD) organiseren elk jaar de Week van de Diëtist om samen de deskundigheid en de variabiliteit van het beroep als diëtist in de kijker te zetten. Elk jaar kiezen we in overleg met onze Franstalige collega’s van de UPDLF een thema dat aansluit bij de actualiteit. 

Visie

Met de Week van de Diëtist willen we enerzijds een drempelverlagend effect hebben op het brede publiek zodat ook zij een diëtist raadplegen en anderzijds willen we de multidisciplinaire samenwerking tussen de diëtist en andere gezondheidswerkers zoals huisartsen, specialisten en apothekers bevorderen. Ten slotte willen we met de campagne ook onze werking onder de aandacht brengen bij de beleidsmakers.

Doelstellingen

De Week van de Diëtist biedt de deelnemende diëtisten de mogelijkheid om gedurende 1 week acties rond het jaarthema te organiseren én om zichzelf en de eigen werking onder de aandacht te brengen.  
De commissie legt het kernidee van het jaarthema vast en zorgt voor de algemene communicatie met én de bekendmaking aan de verschillende partners, zoals de pers, deelnemende collega’s, sociale media en sponsors. 

Voor deelnemende diëtisten worden er activiteiten en tools ontwikkeld binnen het jaarthema. Dit omvat onder andere een webinar in de aanloop van de Week van de Diëtist en verschillende digitale en fysieke hulpmiddelen en infofiches. Het doel van dit materiaal is om collega’s binnen het werkveld te ondersteunen om evidence-based en patiëntgerichte informatie te geven over het jaarthema. 

Verder wordt er ook een postpakket verstuurd waarmee sponsors de kans krijgen om geschikt materiaal te versturen naar de deelnemende diëtisten. 
 

Contact opnemen met deze commissie?

Contact kan via Tijl Bertels

Mailadres: contact@tijlbertels.be