Terug

Derdebetalersregeling

De derdebetalersregeling is een systeem in de gezondheidszorg waarbij de patiënt enkel het remgeld (het gedeelte dat niet wordt gedekt door de ziekteverzekering) betaalt aan de zorgverlener, terwijl de ziekteverzekering het grootste deel van de kosten rechtstreeks aan de zorgverlener betaalt.

Wist je dat diëtisten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de derdebetalersregeling voor de RIZIV-nomenclatuur. Deze ontwikkeling betekent een grote stap vooruit in het vergemakkelijken van toegang tot diëtistische zorg voor patiënten, terwijl het tevens het werk van diëtisten waardevol erkent.

De derdebetalersregeling biedt een belangrijk voordeel voor zowel diëtisten als hun patiënten. Patiënten kunnen deels zonder directe financiële last diëtistische consultaties bijwonen die worden gedekt door de RIZIV-nomenclatuur. Dit opent de deur naar een betere gezondheidszorg voor individuen die kunnen profiteren van deskundig voedingsadvies.

Voor diëtisten vertaalt deze regeling zich naar een vlottere betaling. De mogelijkheid om directe betaling te ontvangen van de mutualiteit levert een grotere populatie aan patiënten die zich anders geen voedingsadvies kunnen permitteren.

Diëtisten die meer willen weten over hoe ze van deze nieuwe regeling kunnen profiteren, kunnen gedetailleerde informatie vinden in ons kenniscentrum. Hier vinden diëtisten stapsgewijze begeleiding en relevante formulieren om aan de slag te gaan met de derdebetalersregeling.

Samen blijven we als VBVD bouwen aan een gezondere toekomst voor alle betrokkenen en ons inzetten voor een uitgebreidere terugbetaling!

Voor verdere vragen mag je altijd contact met onze coördinatoren.