Terug

Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

De Toezichtcommissie heeft als opdracht toezicht te houden op de praktijkvoering van de gezondheidszorgbeoefenaars

E-mailadres: controle-toezicht@health.fgov.be 
Telefoon:  02/524 76 24
Adres: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg
Galileelaan 5 bus 2,
1210 Sint-Joost-ten-Node

  1. Indien u een klacht heeft over een gezondheidszorgbeoefenaar, moedigen we u aan om de klacht in eerste instantie onderling te bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.
  2. Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd, dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.
  3. Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van een beroepsbeoefenaar of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de Federale toezichtscommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg.