Terug

Zorgtraject Long-COVID

Dit zorgtraject startte op 1 juli 2022 en liep af op 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 werd een nieuwe overeenkomst voorzien om tegemoet te blijven komen in de kosten van zorg voor mensen met aanhoudende klachten na een COVID-19-infectie. 

Inclusiecriteria patiënten

De patiënt moet aan volgende inclusiecriteria voldoen: 

 • Patiënt heeft nog steeds last van symptomen gelinkt aan COVID-19 (moeheid, kortademigheid, cognitieve dysfunctie, …) 12 weken na de eerste symptomen van een COVID-19-infectie en/of 12 weken na een positieve test voor COVID-19.
 • De symptomen hebben een zichtbare impact op het dagelijks leven van de patiënt.
 • De symptomen treden nieuw op na initieel herstel of houden aan. 
 • De symptomen kunnen ook veranderen in de tijd of terugkomen na verloop van tijd.

Verstrekkingen en pseudocodes

Verstrekkingen

 • Terugbetaling van 1x 60' voedingsadvies
 • Terugbetaling van maximum 7x 30' voedingsadvies 

Voor deze verstrekkingen wordt 100% van de honoraria vergoed. De patiënt zal dus geen remgeld moeten betalen.

Dit zorgtraject start op de datum dat de huisarts de startcode heeft geattesteerd bij de raadpleging en wordt berekend per behandelingsjaar. Een behandelingsjaar wordt gedefinieerd als een periode van 12 maanden vanaf de datum van aanrekening van de startcode.

Pseudocodes

 • 400050: Eerste individuele diëtetische sessie met een minimumduur van 60 minuten
 • 400116: Individuele diëtetische interventie met een minimumduur van 30 minuten

Via onderstaande knop ga je naar het overzicht van de vastgelegde honoraria.

Toepassingsregels 

 • De verstrekking 400050 mag slechts eenmaal worden aangerekend gedurende een behandelingsjaar. 
 • De verstrekking 400116 mag 7 keer worden aangerekend gedurende een behandelingsjaar. 
 • De verstrekking 400116 kan ook op afstand doorgaan. 
 • De diëtist kan deze verstrekkingen enkel aanrekenen op basis van een voorschrift van de huisarts of de arts-specialist dat aangeeft dat het hier gaat over een patiënt met Long-COVID-19.

Meer informatie?

Extra informatie is te vinden op de website van het RIZIV. Hieronder kan je ook enkele documenten met handige informatie downloaden.