Terug

Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie verbetert de aanpak van deze chronische ziekte.

Inclusiecriteria patiënten

De patiënt moet aan volgende medische inclusiecriteria voldoen: 

 • In staat zijn op raadpleging te gaan.
 • Een ernstig stadium van chronische nierinsufficiëntie hebben (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse.
 • EN/OF een proteïnurie van meer dan 1g/dag hebben, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek.
 • Op het moment van de opstart niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben.

De patiënt moet aan volgende niet-medische inclusiecriteria voldoen: 

 • Ouder zijn dan 18 jaar.
 • Een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij zijn huisarts en zijn specialist.
 • Zijn globaal medisch dossier laten beheren door zijn huisarts.
 • Ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar hebben met zijn huisarts.
 • Ten minste 1 maal per jaar zijn specialist raadplegen.

Verstrekkingen en pseudocodes

Verstrekkingen

 • Stadium 3: Terugbetaling van maximum 2x 30' voedingsadvies per jaar
 • Stadium 4: Terugbetaling van maximum 3x 30' voedingsadvies per jaar
 • Stadium 5: Terugbetaling van maximum 4x 30' voedingsadvies per jaar

Twee diëtetieksessies kunnen plaatsvinden op dezelfde dag

Pseudocode: 794010

Via onderstaande knop ga je naar het overzicht van de vastgelegde honoraria.

Meer informatie?

Extra informatie is te vinden op de website van het RIZIV.