Terug

Opstarttraject Diabetes

Alle huidige gekende informatie over het opstarttraject diabetes of afgekort het starttraject diabetes.

=> De inhoud van deze tekst is onder voorbehoud van de definitieve wijzigingen door de overheid!

Wat?
Het "Starttraject Diabetes" ter vervanging van het eerder beperkende "Voortraject Diabetes." Dit nieuwe traject heeft als doel de toegang tot zorg te vereenvoudigen en te verbeteren voor mensen die met diabetes te maken hebben of een verhoogd risico lopen op deze aandoening.

Het voortraject diabetes was onderbenut door zorgverleners, mede door de lage tarieven en beperkingen van patiënten.

Wie kan deelnemen?
In tegenstelling tot het vorige systeem, worden nu patiënten van alle leeftijden en achtergronden geïncludeerd. Het "Starttraject Diabetes" staat open voor iedereen die diabetes heeft of het risico loopt deze aandoening te ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidsstatus. Dus de beperkende factoren van 15-69j + BMI >30 of hypertensie vervallen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Een van de veranderingen in dit nieuwe traject is de volledige terugbetaling van diëtistische sessies. In plaats van gedeeltelijke dekking wordt dit naar analogie van de 4 educatie sessie gelijkgetrokken. De tarieven zouden algemeen ongeveer 15% opgetrokken worden.

De nomenclatuur zou deels hetzelfde blijven. Voor voeding wordt deze misschien aangepast.

Geen jaarlijkse vernieuwing bi de huisarts.

Wie mag dit geven?

4 sessies educatie/jaar: waarvan minstens 1 door diabeteseducator

  • individueel (30 min) 
  • groepssessies (2 uur, 10 personen)

Niet-educatoren moeten jaarlijks 2 uur opleiding volgen (apotheek, verpleegkundige, kinesitherapeut, diëtist)

2 sessies voeding: Diëtist of diëtist-diabeteseducator

Waarom is dit belangrijk voor ons?
Het "Starttraject Diabetes" is niet alleen een kans om de zorg en preventie van diabetes te verbeteren, maar ook om samen te werken aan een gezondere toekomst. Binnen een multidisciplinaire samenwerking moeten we onze krachten bundelen voor een positieve impact op de gezondheid van onze gemeenschap en de meerwaarde van de leefstijlopvolging van de diëtist benadrukken.

Hoe vaker nomenclatuur wordt gebruikt hoe duidelijker de noodzaak bij de overheid! als VBVD raden we dus aan om hier veelvuldig gebruik van te maken.

Wanneer gaat dit van start?
De wetgeving wordt op dit moment in orde gebracht, de vermoedelijke start is begin 2024. De tarieven zijn nog niet bekend gemaakt door het RIZIV. Vanaf dat deze gepubliceerd zijn zetten we deze op de website.