Terug

Erasmus Hogeschool Brussel | Sportvoedingsadvies op maat - sportdiëtetiek

Fysiek evenement

Hoe ziet de opleiding eruit

Voeding en sport
Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl.
Niet alleen topsporters maar ook heel wat recreatieve sporters zien het belang van een gebalanceerd voedingspatroon in. Beide groepen laten zich tijdens het sporten steeds vaker bijstaan door een expert. Wat eet je voor of na een training, tijdens een wedstrijd of tijdens een periode waar je weinig sport?

Wetenschap en praktisch inzicht
We vertrekken van de meest recente wetenschappelijke internationale aanbevelingen. Je leert deze aanbevelingen kritisch te analyseren en interpreteert hieruit welk advies geschikt is voor de sporter in functie van zijn/haar type sportbeoefening. Ook het gebruik van sportvoedingssupplementen komt aan bod en de risico's op een positieve dopingcontrole die dit al dan niet met zich meebrengt. Het uitwerken van enkele casussen geeft meer praktisch inzicht in de theorie. Voor deze opleiding, werken we samen met onze eigen bacheloropleiding leerkracht lichamelijke opvoeding en met de masters 'LO' en Kinesitherapie aan de VUB.

Modules
Het programma is opgesplitst in 3 modules. 
De derde module wordt afgesloten met een bezoek aan het BLITS waar een praktisch inspanningslabo op het menu staat."

Lesprogramma
De navorming bestaat uit 8 lesdagen van 22 februari 2024 t/m 24 april 2024.
 

Module 1: 16u 2 lesdagen
Module 2: 20u 3 lesdagen
Module 3: 20u  3 lesdagen
 

Inleidingsmodule 1:  Inleiding fysieke activiteit

Inzicht in energieverbruik in rust en bij inspanning,
fysiologische gevolgen van sport kunnen inschatten,
een inspanningstest kunnen interpreteren,
inzicht in de biochemie van de inspanning,
kennis van biometrie.
 

Module 2: Sportvoedingsadvies op maat kunnen geven, rekening houdende met een trainingsschema voor, tijdens en na de wedstrijd.

Kennis van internationale richtlijnen betreffende voeding bij sporters, bij teamsport, duursport en krachtsport. Deze richtlijnen kunnen toepassen in de praktijk (opstellen, uitrekenen van dieetadvies/menu) en kunnen aanpassen in functie van de individuele sporter.
Gezonde aanpak van gewichtsreductie en/of krachtverhoging.
Invloed van sportvoedingssupplementen, -drank en hydratatie op prestaties;
(Sport) Voedingsadvies bij kinderen/jeugd.
 

Module 3: Specifieke doelgroepen (topsporter, kinderen,…)
Antidoping, geneesmiddelen en voedingssupplementen
Inzicht in psychologische begeleiding van een sporter;
Sportvoeding bij de vegetarische sporter.
Anemie en ijzerdepletie.
Sportvoeding en diabetes.
Practicum inspanningsfysiologie: maximale inspanningstest met ergospirometrie en lactaatbepaling
Evaluatie: schriftelijk examen

Praktische info en inschrijven.

Meer informatie vind je hier