Commissie Zelfstandigen

Missie

De Commissie "Zelfstandigen" vertegenwoordigt de zelfstandige diëtist zodat deze het beroep goed kan uitoefenen, plezier heeft in het werk en trots is op het vak. De commissie stimuleert en promoot de meerwaarde van de zelfstandige diëtist door het uitwerken en ondersteunen van de randvoorwaarden in de zelfstandige praktijk.

Doelstellingen

  1. Promotie van het beroep
  2. Inzet voor een adequate vergoeding
  3. Een eHealth compatibel elektronisch patiëntendossier (EPD) als basis om op een gebruiksvriendelijke manier gebruik te maken van verschillende eHealthdiensten.
  4. Oplijsten van geschikte software voor het EPD van de diëtist: overzicht_functionaliteiten_software_15-8-2020.xlsx.  
  5. Deelname aan de werkgroep "AP6 gegevensdeling" van het RIZIV in het kader van het eHealth gezondheidsplan van M. De Block (samen met UPDLF)
  6. Jaarlijkse info
  7. Bevorderen van de samenwerking tussen de 1ste, 2de en 3de lijn in de gezondheidszorg

Contact opnemen met deze commissie?

Voor meer info contacteer de voorzitter Kris Gillis via kris.gillis@me.com