Commissie Beleid klinische voeding

Missie

De commissie "Beleid klinische voeding" wil ondersteuning bieden bij het bepalen van beleid inzake klinische voeding en diëtetiek. Dit in eerste instantie binnen de individuele ziekenhuizen maar ook op Vlaams en federaal niveau. Verder streven we naar

  1. het elkaar stimuleren van gelijkaardige registratie van verrichtingen en het presenteren ervan
  2. het werken rond (kwaliteits)indicatoren binnen de klinische diëtetiek
  3. het advies geven over en het verlenen van medewerking aan (na)vorming
  4. het meewerken aan verdere professionalisering van het beroep door middel van specialisaties in een bepaald vakgebied. Dit vertaalt zich in de visie hieronder.

Visie

Dit houdt in dat de commissie "BKV" de belangen verdedigt van de klinische diëtist binnen de ziekenhuissetting , zorgt voor kwaliteitsgarantie binnen de diëtetiek door het faciliteren van permanente vorming en evidence- en practice- based werken. Bovendien wenst de commissie een breder draagvlak te creëren op de verschillende niveaus, aan de hand van benchmarking en het innemen van eenduidige standpunten aangaande het beleid en de organisatie. 

Doelstellingen

Het bewaken en stimuleren van evidence-based werkwijze binnen de klinische diëtetiek en terminologie standaardiseren. Het versterken en profileren van het beroep diëtist in ziekenhuizen en bij de overheid op Vlaams en federaal niveau.
 

Contact opnemen met deze commissie?

Contact kan via Heike Nowak:

Mailadres: heike.nowak@vitaz.be  
Tel. +32 3 760 7692 

Contact kan via Leentje Van Peer:

Mailadres: leentje.vanpeer@gza.be