Algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden VBVD studiedagen en webinars

Inschrijven op onze studiedagen en infoavonden

Inschrijven op onze studiedagen en infoavonden kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier op de website of via een e-mail gericht aan info@vbvd.be, indien deze optie eveneens wordt vermeld.

Elke inschrijving betekent aanvaarding van de onderstaande algemene inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden en brengt altijd een betalingsverplichting met zich mee.


Betalingen:

De VBVD stuurt je een bevestigingsmail met betalingsinstructies en een automatische gegeneerde factuur. Let op, deze kan in de spam terechtkomen. Er wordt verwacht dat betalingen voor de start van het evenement betaald worden, indien dit niet het geval is kan de toegang geweigerd worden.

Of een opleiding al dan niet in aanmerking komt voor subsidie door de KMO-Portefeuille kan je terugvinden op de infopagina van het evenement. Vraag in dat geval je subsidie tijdig aan. Betalingen die niet conform zijn, laattijdig of onjuist kunnen geweigerd worden.


Maximum aantal inschrijvingen:

Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers kunnen de inschrijvingen vroegtijdig afgesloten worden. In dit geval word je hierover geïnformeerd. De VBVD kan indien gewenst een wachtlijst aanleggen.


Annulatie:

Je kan kosteloos annuleren bij:

  • Fysieke studiedagen: tot 7 dagen voor de start van de studiedag met integrale terugbetaling van je inschrijvingsgeld. 
  • Online webinars: tot 48u voor de start van de webinar met integrale terugbetaling van je inschrijvingsgeld.
  • Postpakket i.f.v. de Week van de Diëtist: Annuleren is niet mogelijk vermits er met een externe partij wordt gewerkt. 

Je betaald kosten:

  • Fysieke studiedagen: vanaf 7 dagen voor de start:  € 25,00 administratiekosten + er komt hier de prijs van de gereserveerde catering bovenop.
  • Online webinars: vanaf 48u voor de start: € 25,00 administratiekosten

Verwittig bij annulatie altijd facturatie@vbvd.be zodat we tijdig de deelnemerslijst kunnen aanpassen en er achteraf geen discussie is over annulatie.

Annulatie na de start van het evenement is niet meer mogelijk en dan moet de volledige factuur betaald worden. Het niet betalen van de factuur voor de start van de studiedag of webinar wordt niet aanvaard als annulering. Enkel indien er schriftelijke communicatie is voor de start van het evenement wordt dit aanvaard als annulatie. Indien er geen schriftelijke communicatie is geweest brengt dit altijd betalingsplicht met zich mee.

Overmacht:

De VBVD kan genoodzaakt zijn een infoavond of studiedag te verplaatsen of te annuleren bij onvoldoende deelnemers of overmacht. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en het inschrijvingsgeld wordt integraal teruggestort.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1/10/2023.