Terug

VBVD| webinar ICF

Door VBVD
Online evenement

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) wordt steeds meer toegepast in de gezondheidszorg, ook multidisciplinair. Het ICF schema helpt de gezondheidstoestand van de patiënt vanuit een holistische visie eenduidig te beschrijven.

Wat kun je als diëtist nu precies met de ICF in de praktijk? Helpt de ICF bij het formuleren van de diëtistische diagnose? Hoe kun je het gebruiken bij de dieetbehandeldoelen? Wat is de meerwaarde ervan bij registratie van gegevens? Dit zijn enkele relevante vragen waarop we in deze webinar antwoord proberen te geven. 
Deze webinar is niet alleen zeer interessant voor de studenten Voedings- en Dieetkunde maar ook voor de diëtist in de eerste, tweede en derde lijn. We zullen gestructureerd moeten registreren om in de toekomst aan te kunnen tonen wat de meerwaarde van onze behandeling is. Deze webinar helpt je erbij. 

 

Programma:
Deel 1: Diëtist: denk ICF! -  Sytske Runia, hoofd diëtetiek UMC Utrecht & Lieve Pensaert, zelfstandig diëtist & lector UCLL
Deel 2: Het ICF denkkader toegepast binnen het zorgprogramma CVA in UZ Leuven - Floor Wynants, diëtist UZ Leuven
Deel 3: Stand van zaken RIZIV project BE-Safeshare : gegevensdeling door de diëtist - Filip Van Landeghem, diëtist werkgroep e-health VBVD
Deel 4: Q&A - alle sprekers

Prijzen voor deelname:

  • Leden: €10
  • Niet-leden: €15
  • Studenten: € 7.5
  • Commissieleden: €7.5