Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diabeteseducatoren

Door de opstart van de zorgtrajecten bleek er al snel nood te zijn aan overleg en uitwisseling van de opgedane ervaringen tussen diëtisten-diabeteseducatoren. Dit resulteerde in het ontstaan van de commissie "Diabeteseducatoren" in 2013. Momenteel telt de commissie 10 actieve leden.
De commissie diabeteseducatoren kan bereikt worden via: Gitte Verhoeven: info@dietistegitte.be - gsm 0476 39 43 85 An De Busser: an.debusser@telenet.be - tel 014 71 32 04
Doelstellingen: 

Een belangrijke doelstelling van de commissie is opkomen voor de belangen van de diabeteseducator door te streven naar een erkenning en het verdedigen van de belangen van de diabeteseducator bij de overheid.

Een tweede doelstelling van de commissie is zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met andere zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de diabeteszorg zoals o.a. de Diabetesliga.

En als derde doelstelling wilt de commissie de kennis en vaardigheden bevorderen van de diabeteseducator. Hiervoor wordt er jaarlijks een bijscholing georganiseerd, educatiemateriaal uitgewerkt en praktische richtlijnen geschreven die ter beschikking worden gesteld van elke diabeteseducator.