Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Beleid klinische voeding

De commissie "Beleid klinische voeding" wil elkaar ondersteuning bieden betreffende klinische diëtetiek.
Missie: 

De commissie "Beleid Klinische Voeding" wil ondersteuning bieden bij het bepalen van beleid inzake klinische voeding en diëtiek. In eerste instantie binnen de individuele ziekenhuizen maar ook op Vlaams en federaal niveau.
Verder elkaar stimuleren van gelijkaardige registratie van verrichtingen en het presenteren ervan, werken rond (kwaliteits)indicatoren binnen de klinische diëtetiek; advies geven over en het verlenen van medewerking aan (na)vorming en meewerken aan verdere professionalisering van het beroep door middel van specialisaties in een bepaald vakgebied.
Dit vertaalt zich in de visie hieronder.

Visie: 

Dit houdt in dat de commissie "BKV" de belangen verdedigt van de klinische diëtist binnen de ziekenhuissetting , zorgt voor kwaliteitsgarantie binnen de diëtetiek door het faciliteren van permanente vorming en evidence en practice based werken.
Bovendien wenst de commissie een breder draagvlak te creëren op de verschillende niveaus, aan de hand van benchmarking en het innemen van eenduidige standpunten aangaande het beleid en de organisatie.
Hierna vind je een interessant artikel van Sophie Marchand en Caroline Vandoninck over de missie & visie van deze commissie, anno 2016.

Doelstellingen: 

Het bewaken en stimuleren van evidence based werkwijze binnen de klinische diëtiek en terminologie standaardiseren.

Het versterken en profileren van het beroep diëtist in ziekenhuizen en bij de overheid op Vlaams en federaal niveau.