Ledenbrief 2016-2017

U bent diëtist en wil op de hoogte blijven van de belangrijke onderbouwde evaluties in uw vak? Of u studeert Voedings- en Dieetkunde en wil onze professionele publicaties raadplegen?

Dit is in één zin samengevat de tweevoudige motivatie waarom lid worden van de VBVD u helpt bij de beoefening van uw zorgberoep.

Wij zijn een enthousiast VBVD team en willen een VBVD met een positieve uitstraling zijn met leden die trots zijn op wat ze bereiken voor zichzelf en elkaar.

Vandaar dat we u graag uitgebreider informeren over de interessante voordelen van lidmaatschap omdat wij als Vlaamse Beroepsvereniging wel stevig op dreef zijn maar toch ook nog willen groeien en nieuwe leden zijn hierbij van groot belang.

Mede dankzij uw lidmaatschapsbijdrage hebben wij de mogelijkheid de missie en visie - die wij met de input van onze leden hebben uitgewerkt in het beleidsplan 2016-2017 - zo goed mogelijk uit te voeren. Wij hanteren kwaliteit en EB handelen als belangrijkste leidraden in ons beleidsplan.

Enkele actiepunten uit dit beleidsplan zijn o.m.:

  • regularisatie van het BTW-tarief
  • opvolging van besprekingen bij het RIZIV en structureel overleg van de gezondheidszorg, samen met andere beroepsgroepen
  • herziening van het KB 78
  • herziening van het beroepsprofiel diëtist, incl. kennis over transmuraal en multidisciplinair samenwerken, methodisch handelen, integratie van het e-health platform
  • vertegenwoordigen bij EFAD en ICDA
  • vertegenwoordigen bij de Federatie Vrije Beroepen
  • erkenniscommissie van de diploma's bij FOD VGZ
  • netwerking bevorderen, zowel extern als intern, onder andere dankzij de verschillende commissies van de beroepsvereniging
  • en de realisatie van ons vaktijdschrift.

Voor het realiseren van deze projecten, kunnen wij ook volgend jaar weer rekenen op de steun van een aantal partners.

Na de bespreking in de Adviesraad werd het beleidsplan in ons vaktijdschrift Voeding en Diëtiek gepresenteerd (Jg. 42 * nr 5 * 2016).

Over de realisaties van het beleidsplan houden wij u op de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar van 2017, in ons vaktijdschrift en op de website op de hoogte.

Graag brengen we onder de aandacht dat u als lid van de VBVD 6 x per jaar het vaktijdschrift Voeding en Diëtiek ontvangt en onbeperkt toegang hebt tot het ledengedeelte van de VBVD-website waar ook allerlei niet te missen informatie, artikels, praktische tools en vanaf 1 oktober terug ons vaktijdschrift online te vinden zijn.

Met uw lidmaatschap heeft u eveneens korting op bijscholingen en studiedagen van partnerorganisaties die vermeld staan op de agenda van de website, op uw beroepsverekering en op publicaties zoals Behandeling van diabetes bij ouderen, de UNIZO Startersgids voor de zelfstandige diëtist (de vernieuwde gids komt er dit najaar trouwens aan), ...

Over het najaarssymposium van de VBVD met als thema's "Fodmaps & gluten" vindt u alle informatie verder op deze website. Als u nu beslist om lid van de VBVD te worden, doen we u een aantrekkelijk voorstel: uw lidmaatschap geldt tot einde2017 en u kan meteen voor het symposium inschrijven aan een gunstig tarief.

Kortom, iedere diëtist heeft er belang bij om aan te sluiten bij de Vlaamse Beroepsvereniging.

Het budget voor alle hiervoor genoemde activiteiten is met een lidmaatschap van 110 EUR/jaar niet langer houdbaar. Na goedkeuring in de ingelaste Algemene Leden Vergadering tijdens het najaarssymposium op 1 december 2016 zal vanaf 2017 het tarief voor een standaard lidmaatschap verhoogd worden. Aangepaste tarieven voor werkzoekenden, studenten en groepslidmaatschappen zullen op onze website geraadpleegd kunnen worden.

Indien u na het lezen van deze brief nog suggesties of vragen hebt hieromtrent of omtrent een specifiek onderwerp, kan u steeds contact nemen met het secretariaat (per mail naar info@vbvd.be of telefonisch tussen 9u en 13u via 02/380 80 98).

Wij wensen u een succesvol en aangenaam werkjaar toe!

Met vriendelijke groet,

Rian Van Schaik
Voorzitter VBVD