Beroepsvereniging

Statuten

De statuten van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD).

Ga verder

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de VBVD is verkrijgbaar via het secretariaat: info@vbvd.be.

Ga verder