Beroepsvereniging

Statuten

De statuten van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD).

Ga verder

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de VBVD zoals goedgekeurd op de ALV van 12 juli 2017

2017_HR_uitgewerkt_op_ALV_20170712.pdf

Ga verder